KLACHTENPROCEDURE:

U bent ontevreden over uw zorg.
U praat over uw klachten met uw zorgaanbieder.
U komt samen tot een oplossing. U kunt uw klacht loslaten.
U bent niet tevreden. U meldt uw klacht bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris
van de zorgaanbieder.
De klachtenfunctionaris geeft advies en staat u bij m.b.t. het indienen van een klacht
en bemiddelt bij het komen tot een oplossing.
U meldt uw klacht schriftelijk bij de zorgaanbieder. U ontvangt binnen 6 weken een
oordeel. Indien noodzakelijk kan de termijn worden verlengd met 4 weken.
De zorgaanbieder informeert u daarover.
U bent niet tevreden met het oordeel. U meldt uw klacht bij de geschilleninstantie
Zorggeschil, of bij de geschilleninstantie van de zorgaanbieder. U betaalt € 50
klachtengeld. www.zorggeschil.nl
Zorggeschil doet een bindende uitspraak. U kunt veroordeeld worden
tot een bijdrage van max. € 500 in de proceskosten. Zorggeschil kan u
letselschadevergoeding toekennen van max. € 25.000.
U neemt genoegen met de uitspraak. U kunt uw klacht loslaten.
U bent niet tevreden met de uitspraak. U kunt binnen 2 maanden na de uitspraak een
verzoek indienen tot vernietiging bij de Kantonrechter